Dance Roads Open Process

Dance Roads Open Process

Nod rhwydwaith DROP yw ehangu’r ystod o weithgareddau a chryfhau ffyrdd o gefnogi gwaith artistiaid trwy atgyfnerthu methodolegau ar gyfer cynhyrchu gwaith diwylliannol a rhoi mwy o ffocws ar ddeialog rhyng-ddiwylliannol a chyfnewid rhwng artistiaid, cyflwynwyr, gwledydd a diwylliannau. Y nod yw archwilio’r prosesau ymarferol o greu a chyflwyno gwaith a rhannu’r canlyniadau hyn trwy gyfrwng perfformiadau cyhoeddus, platfformau ar gyfer rhwydweithio, gweithdai a phrosiectau ymchwil.

Bydd y rhwydwaith yn cyflawni hyn trwy gyfrwng chwe chynllun sy’n rhan o strategaeth gydlynol a chynhwysfawr ar gyfer cefnogi a chychwyn deialog rhyng-ddiwylliannol, cyfnewid artistig a rhannu gwybodaeth.

Ariannwyd y prosiect hwn gyda chymorth gan y Comisiwn Ewropeaidd. Mae’r testun hwn yn cyfleu barn yr awdur yn unig, ac ni fydd y Comisiwn yn gyfrifol am unrhyw ddefnydd a wneir o’r wybodaeth a gynhwysir yn y fan hon.

Adrannau'r rhaglen