Ynglŷn â’r prosiect

Ynglŷn â’r prosiect

Mae’r rhwydwaith ar hyn o bryd yn cynnal gŵyl deithiol bob dwy flynedd, wedi’i chydlynu ar y cyd gan bob un o’r partneriaid. Mae’r daith yn fodd o gefnogi gwaith dawns cyfoes rhyngwladol a safonol gan goreograffwyr yn ystod blynyddoedd cynnar eu gyrfaoedd. Mae’n cyflwyno gweithiau ar raddfa fychan ac yn rhoi cyfle i gynulleidfaoedd weld gwaith 5 o goreograffwyr o wahanol wledydd o fewn un rhaglen. Mae’r partneriaid oll yn cynnal rhwng dau a phedwar o berfformiadau ac amrywiaeth o weithdai ar gyfer y gymuned ddawns ehangach; mae’r digwyddiadau hyn yn cynnwys sgyrsiau cyn ac ar ôl sioeau, sesiynau datblygiad proffesiynol, perfformiadau i ysgolion, gweithdai a sesiynau cyflwyno a rhwydweithio.

Yn 2014, bydd y rhwydwaith yn dathlu ei ben-blwydd yn 25 oed a, diolch i grant gan Raglen Ddiwylliant yr UE, bydd yn cyflwyno rhaglen dwy flynedd newydd o’r enw Dance Roads Open Process (DROP).

Cliciwch yma am y ddogfen Dance Roads diweddaraf https://vimeo.com/113513493