Artistiaid

ARTISTIAID

Mae partneriaid y rhwydwaith yn dewis nifer o artistiaid o’u gwledydd eu hunain fel darpar artistiaid Dance Roads ac yn gwylio gwaith yr artistiaid ar fideo, yn adolygu’r pecynnau marchnata a’r ceisiadau ac yn gwneud penderfyniadau democrataidd yn seiliedig ar nifer o ffactorau allweddol, gan gynnwys y canlynol:

Coreograffwyr:

 • ansawdd a natur arloesol y gwaith
 • sgôp y gwaith, rhoddir blaenoriaeth i waith ar raddfa fechan
 • gofynion technegol (o ystyried gofynion rhaglen gyfun, rhoddir blaenoriaeth i brosiectau y mae eu gofynion technegol yn gymharol syml)
 • gallu i elwa ar y math hwn o brofiad teithiol yn ystod y cyfnod penodol yng ngyrfa’r artist
 • rhaglen deithiol gytbwys o waith
 • cymeriad yr artistiaid
 • leiaf 5 mlynedd o brofiad proffesiynol ym myd dawns, naill ai fel perfformiwr neu fel coreograffydd
 • hanes blaenorol o greu gwaith dawns gyfoes arloesol
 • profiad teithiol cenedlaethol
 • ymwneud gweithredol ag isadeiledd dawns lleol
 • potensial i ddatblygu proffil rhyngwladol