Teilo Troncy – Ffrainc

Teilo Troncy – Ffrainc - France

“Sut allwn ni adael olion pendant mewn byd lle mae popeth yn symud yn barhaol?”

Mae Teilo Troncy (1985) yn benthyg ac yn integreiddio amrywiaeth o ddisgyblaethau ac estheteg yn ei waith, sy’n seiliedig ar symudiad a ffurfiau hybrid sy’n ffinio dawns, perfformio a theatr. Mae ei waith yn edrych ar y gofod rhwng y ffurfiol a’r synhwyraidd, y cysyniadol a’r emosiynol, ac yn gwneud defnydd o symudiadau byrfyfyr a symudiadau wedi’u pennu ymlaen llaw. Astudiodd actio yn rhan o raglen broffesiynol Conservatoire Bordeaux (dan gyfarwyddyd Gérard Laurent a Dominique Pitoiset). Arweiniodd ei diddordeb mewn symudiad a’r celfyddydau perfformio at gyfnod yn adran dawns gyfoes y Conservatoire ac yna at gyfnod yn yr SNDO (Ysgol Datblygu Dawns Newydd, BA Coreograffi – Ysgol Gelf Amsterdam). Graddiodd o’r fan honno yn 2010. Mae Troncy wedi perfformio a chydweithio gyda nifer o artistiaid gwahanol, gan gynnwys Herman Diephuis, Martin Nachbar, Liat Waysbort, Boris Charmatz, Steve Paxton a Hana van der Kolk. Mae’n parhau hefyd i ddatblygu ei waith ei hun (Tuerie, CONSTRUCTIONS ac ati). Mae’n dysgu’n rheolaidd mewn canolfannau hyfforddi dawns gyfoes fel Lullaby (Bordeaux) a Moving Target (Boston, UDA). Mae e hefyd yn Athro Ioga Kripalu ardystiedig ers 2011.

TEILO-TRONCY-HEAD-SHOTS-01-WEB

Je ne suis pas permanent – gwaith ar y gweill

Mae Je ne suis pas permanent yn ddarn 20 munud o hyd lle mae’r perfformiwr yn ymgorffori cerdd fawl i fywyd trwy gyferbynnu symudiad a llonyddwch, rheolaeth ac afreolaeth. Sut allwn ni lanw amser a gofod i’r eithaf? Wedi’i seilio ym mhrofiad a dychymyg personol pob perfformiwr, mae’r ddawns yn ymchwiliad synhwyraidd ac yn gwneud defnydd hefyd o lais, delweddau a deunyddiau amrywiol ac yn cyflwyno dylanwadau fel Haitian Voodoo Trance a chantorion diva. Gwahoddir y gynulleidfa i rannu eiliadau o archwilio dwys a ffrwydradau synhwyrus.

Perfformiwr

Pauline Buenerd

Cyn troi at ddawns gyfoes ac agwedd amlddisgyblaethol at y corff, hyfforddodd Pauline Buenerd (1989) fel dawnsiwr jazz. Yn 2010, enillodd radd mewn addysgu dawns jazz, dan oruchwyliaeth Thierry Boyer yn CREPS Montpellier. Treuliodd gyfnod ffurfiannol gyda Lullaby Bordeaux (dan oruchwyliaeth Alain Gonotey) ac fe ddysgodd dechnegau newydd a chreu cysylltiadau cryfion â’r ddaear, ag acrobateg, â theatraeth a Capoeira. Arweiniodd hyn at gyfnod yn gweithio gyda Delphine Maurel, cwmni Lullaby, Sophie Dales ac opera Bordeaux. Erbyn hynny, roedd hi eisoes wedi dechrau creu ei gwaith ei hun hefyd – ei darn diweddaraf yw “Emmene moi à fleur de peau”, darn triawd i gynulleidfaoedd ifainc, ac fe fydd yn dechrau cyn hir ar brosiect newydd sy’n cyfuno dawns, theatr a syrcas.

PAULINE-BUENERD-HEAD-SHOT-01-WEB