Sarah Bronsard

Sarah Bronsard - Canada

 

Eisoes yn beintiwr llwyddiannus, roedd Sarah Bronsard yn awyddus i ehangu ei gorwelion yn y celfyddydau gweledol, digidol ac electronig, a thrwy hynny daeth o hyd i dir ffrwythlon dawns. Â phob cydweithrediad cerddorol a choreograffig newydd, mae hi’n datblygu deialogau newydd wedi’u gwreiddio mewn dawns fflamenco ac yn chwarae â rhythm, dwyster, cyferbyniad a chodau. Yn ei gwaith, mae hi’n chwilio am yr anweledig er mwyn disgrifio â siapiau byrhoedlog beth o lif bywyd.

Taniwyd diddordeb Sarah mewn fflamenco yn 2003 ac, ar ôl graddio yn y Cyfryngau Newydd yn 2009 (Prifysgol Concordia a Université Paris 8), aeth ati i’w hyfforddi’i hun mewn dawns gyfoes, ym Montreal ac ym Mharis. Yn 2010-2011, cymrodd ran yn Transforme-Se Prolonger yn Abbaye Royaumont (Ffrainc), a derbyniodd grantiau gan y Conseil des Arts et des Lettres du Québec a’r Fondation des Amis de Royaumont, a’u galluogodd i gydweithio â choreograffwyr a chyfansoddwyr electroacwstig, ar amrywiaeth eang o greadigaethau. Mae hi hefyd yn cymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau gyda chwmni fflamenco La Otra Orilla, Montreal. Cafodd ei gwaith dderbyniad gwresog yn Stiwdio 303, Montreal, Montreal Arts Interculturels, Stiwdio Flak, Stiwdio Pleamar, ac yn Abbaye Royaumont, Ffrainc a’r Mains d’Oeuvres.

SARAH-BRONSARD-HEAD-SHOT-01-WEB

 

Ce qui émerge après (4kg) – gwaith ar y gweill

Drafft cyntaf o fersiwn newydd o ddarn o 4kg, darn a oedd yn gyfuniad o fflamenco a dawns gyfoes, cyfansoddiadau electroacwstig, cerddorion fflamenco a roboteg. Roedd 4kg yn archwiliad o’r hyn y mae angen colli gafael arno er mwyn i ffurf newydd ymddangos ac roedd yn ymwneud â chyfnod anochel o aeddfedu. Mae’r darn Ce qui émerge après (4kg) yn ymwneud â’r hyn sy’n digwydd ar ôl i ffurf newydd ddod i’r amlwg. O gyflwr di-bwysau i’r pedwar cilogram o gelloedd croen marw y mae bod dynol yn eu colli bob blwyddyn, daw dwysedd newydd i’r amlwg. Wedi’i yrru gan yr angen i wneud y mise en scène yn fwy eglur, ac er mwyn cyd-fynd ag anghenion y daith, ni fydd cerddorion yn ymddangos ar y llwyfan – datgelir deialog newydd â’r gofod o ganlyniad.

Perfformiwr

Jonathan Parant

JP photo