Emmanuel Grivet – Mentor DROP – Ffrainc

Emmanuel Grivet – Mentor DROP – Ffrainc - France

Coreograffydd, dawnsiwr ac athro. Ers 1993, mae Emmanuel Grivet wedi creu rhyw ugain o ddarnau ar gyfer ei grŵp neu ar gyfer cwmnïau eraill ac wedi parhau hefyd i ddawnsio ac addysgu’n rheolaidd. Mae e’n archwilio syniadau’n ymwneud â’r corff a symudiad ac yn arwain gwaith coreograffig sy’n cwestiynu’r berthynas rhwng bodau dynol ac amodau’r perfformiad.

Cafodd ei fagu mewn byd o weithgarwch corfforol a chymryd risgiau (gêmau tîm, sgïo, mynydda a dringo) a datblygodd ei waith corfforol a dawns dan ddylanwad dwbl Jacques Garros, gweithiwr seicosomatig, a’r coreograffydd Ffrengig, Jean Masse, cyn-fyfyriwr a chynorthwy-ydd Karin Waehner. Datblygodd ei waith yn y meysydd hyn drwy gyfrwng gweithdai gyda Jackie Taffanel, Alwin Nicholaïs a Murray Louis, yn ogystal â chwmni Trisha Brown, lle cafodd gyfle i adnewyddu ei ddiddordeb mewn technegau rhyddhau.

Daeth y ffynonellau deuol hyn, gwaith corff a dawns, at ei gilydd ym 1997 mewn cyfres o ddarnau byrfyfyr a ddatblygwyd gyda choreograffydd Ffrengig arall (Yann Lheureux). Ers hynny, mae e wedi parhau i ymchwilio i symudiadau amhenodol, dawnsio-cyswllt, a chyfansoddi ar y pryd, ac fe arweiniodd hyn at gyfarfodydd â rhai o brif ffigyrau’r cyfnod – Mark Tomkins a Julye Hamilton – ac at greu a datblygu ei waith cyfarwyddo, ysgrifennu coreograffig a ffurfiau gwreiddiol.

Ar hyn o bryd, mae e’n ymwneud â gwaith coreograffig amrywiol, ar gyfer ei gwmni ei hun yn bennaf, ac yn cydweithio â nifer o artistiaid ar wahanol brosiectau, creadigaethau ac ymchwiliadau – coreograffwyr, dawnswyr, cerddorion, ac artistiaid byrfyfyr gan mwyaf. Mae e hefyd yn datblygu cyfleoedd ar gyfer cydweithrediadau gydag artistiaid rhyngwladol ym Mecsico, Affrica, De Korea ac Israel.

DULLIAU ARTISTIG
Wrth archwilio themâu penodol yn ymwneud â’r corff, hunaniaeth a thiriogaeth, yn ogystal â themâu mwy cyfoes fel amser a helyntion y byd modern, mae darnau Emmanuel Grivet yn gymysgedd o ddeunyddiau coreograffig ysgrifenedig a chyfansoddiadau ar y pryd. Caiff y gwaith ymchwil ei wneud mewn cydweithrediad agos â’r dawnswyr, ac mae’n integreiddio byrfyfyrio â meysydd fel sain, golau a delweddau. Bu’n datblygu ei ddulliau byrfyfyr ers 15 mlynedd ac fe arweiniodd hynny at ysgrifennu coreograffig penodol yn ogystal â datblygu offer perthnasol ar gyfer cyfansoddi, siapio dehongliadau a chreu iaith gyffredin i’r artistiaid penodol yn ei brosiectau. Ers 2002, ar sail cyfoeth y dull hwn o weithio, ailgyflwynodd Emmanuel Grivet ddull tynnach o ysgrifennu symudiadau ac fe greodd ddarnau sy’n gofyn cwestiynau am rôl y gwyliwr, y berthynas ag eraill a’r symudiadau yn ein cymdeithas.

EMMANUAL-GRIVET-HEAD-SHOT-01-WEB