Andrea Gallo Rosso

Andrea Gallo Rosso - Italy

Beth sydd ei angen er mwyn agosáu at rywun? Sut ydym ni’n caniatáu i’r Arall ddod yn rhan o’n bywydau? Ac i ba raddau ydym dod yn rhan o fywyd yr Arall? Sut ydym ni’n gwneud y ‘person perffaith’ yn fod dychmygol yn hytrach na bod real? Mae confensiynau cymdeithasol yn dylanwadu ar ein canfyddiadau ohonom ni ein hunain ac o eraill. Mae angen i ni ein hymddatod ein hunain o’r weledigaeth go iawn o fywyd a phobl. A ydym yn caniatáu i ni’n hunain fod yn hapus? Yn fras: Pa mor aml y mae’r cyfyngiadau hyn yn arwain at anwybyddu’r posibilrwydd o “fyw”? Dyma’r cwestiynau sy’n gyrru gwaith cyfredol Andrea.

Ar ôl astudio theatr fyrfyfyr, cerddoriaeth (ffidil) a ffiseg yn y brifysgol, daeth Andrea o hyd i ddawns gyfoes. Cyflwynir Andrea gan Mosaico Danza – cynrychiolydd yr Eidal yn Les Repérages 2013 (Ff). Ar gyfer ei waith nesaf (I meet you … if you want), derbyniodd Andrea gefnogaeth gan brosiect DE.MO/MOViN UP I sess 2013, Gweinyddiaeth Dreftadaeth a Gweithgareddau Diwylliannol yr Eidal a Chymdeithas Hyrwyddo Artistiaid Eidalaidd Ifainc. Fel coreograffydd, mae e wedi cymryd rhan mewn gwyliau a digwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol: Interplay (Ei), Les Reperages (Ff), Corpi Urbani / Cyrff Dinesig (Ei), Danse en Ville (B), International White Night Skopje (MK).

ANDREA-GALLO-ROSSO-HEAD-SHOT-01-WEB

 

These Days – gwaith ar y gweill

Yn These Days, y themâu pwysig yw: cyfathrebu a chyfarfod ag unigolion. Gall cyfarfyddiadau rhwng pobl arwain yn ddigymell at berthnasau gwahanol: cariad, cyfeillgarwch, perthnasau ffurfiol… Mae ein greddf, y bod dynol sy’n anifail cymdeithasol, yn dod i’r amlwg ac mae hyn yn rhywbeth naturiol yn ein bywydau, cyn gynted ag y down ni i’r byd. Mae’r reddf yn cychwyn ag anghenion corfforol, megis chwilio am fwyd, ac yna’n esblygu i gynnwys elfennau llai corfforol (megis yr angen am gariad). Yn y naill achos fel y llall, mae yna ddau wrthrych: y person unigol, y “fi”, a’r bod arall y mae ei angen arnom bob un.

Perfformiwr

Manolo Perazzi

Cafodd Manolo Perazzi ei eni yn Teramo ym 1988. Yn 2011, ymunodd â’r PDF dan gyfarwyddyd Paolo Londi ac, ar ôl hynny, ymunodd â chwmni Gruppo e-Motion Francesca La Cava. Yn ogystal â’i yrfa fel dawnsiwr, mae Manolo yn gwneud ei waith ymchwil ei hun ac yn cymathu ei brofiadau â dysgeidiaeth athrawon cyfoes fel Marco Cantalupo, Virgilio Sieni, Cristiana Ruggieri (Dansatelis Conny Jassen), Jaciel Neri ac Ohad Naharin. Cyflwynwyd ei waith mewn gwyliau a theatrau cenedlaethol a rhyngwladol. Caiff Manolo ei hyrwyddo gan gwmni Gruppo e-Motion, a gefnogir gan Adran Celfyddydau Perfformio Byw Gweinyddiaeth Treftadaeth a Diwylliant yr Eidal.

MANOLO-PERAZZI-HEAD-SHOT-01-WEB