Jasper van Luijk – Yr Iseldiroedd

Jasper van Luijk – Yr Iseldiroedd - Netherlands

“Un o’r pethau sydd wedi fy ysbrydoli go iawn yw marwolaeth. Dw i’n ymddiddori yn y modd yr ydym yn ymateb i farwolaeth, ein canfyddiad o fywyd a’n perthnasau ar ôl marwolaeth a’r modd yr awn ati, yn gymdeithasol, i ad-drefnu o ganlyniad i’r digwyddiad (sydyn). A ydym ni ein hunain yn byw’n wahanol, yn ystod y cyfnod cyn i ni farw?”

Yn 2011, dewiswyd Jasper i gymryd rhan, fel coreograffydd, yn y Voorjaarsontwakenevent ac, ers hynny, mae e wedi cyflwyno gwaith mewn nifer o wyliau gan gynnwys Gŵyl Holland Dance 2012, CaDance a a/d Werf. Cafodd ei gomisiynu i greu gwaith ar gyfer myfyrwyr yn y Seminar Hakibbutzim yn Israel ac Academi Ddawns ArtEZ. Yn 2012, derbyniodd Jasper Wobr Goreograffi ITS, gwobr genedlaethol i fyfyrwyr sy’n graddio mewn coreograffi. Yn ystod y ddwy flynedd nesaf, bydd yn artist preswyl yn Theatr Korzo Den Haag a’r Generale Oost yn Arnhem, ac yn derbyn cyllid gan asiantaethau swyddogol yn yr Iseldiroedd. Mae Jasper yn ymddiddori’n fawr yn agweddau cyfathrebol a naratif dawns. Mae’r rheolaeth gorfforol a’r estheteg y gall symudiadau pur esgor arnynt yn ei hudo.

JASPER-VAN-LUIJK-HEAD-SHOT-01-WEB

Quite Discontinuous – gwaith ar y gweill

Yn Quite Discontinuous mae van Luijk yn ceisio crisialu ei ddiddordeb mewn elfennau testunol a symudiad, bywyd a marwolaeth. Sut ydym yn ymateb i farwolaeth anwylyn? Sut mae grŵp yn ailddiffinio’i hun pan fydd un o’i aelodau’n marw? A sut mae ein safbwynt ni ohonom ni ein hunain, a’n perthynas ag eraill, yn newid pan fyddwn yng nglyn cysgod angau? Ar gyfer DanceRoads 2014, bydd ei gast ac ef yn dethol darn o’r perfformiad hyd llawn ac yn ei gyflwyno fel deuawd. Bydd y darn yn canolbwyntio ar y modd y mae perthynas yn ei gynnal ei hun yn wyneb dyfodiad marwolaeth. Sut fydd y ddau gymeriad yn gefn i’w gilydd yn wyneb marwolaeth? Ac a yw hi’n well marw cyn y llall neu aros ar ôl a byw’r golled?

Perfformwyr

Jefta Tanate

Graddiodd Jefta Tanate (1992) yn 2013 o’r ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten yn Arnhem. Mae e’n defnyddio technegau clasurol, modern, byrfyfyr a chyswllt-byrfyfyr ac hefyd dechnegau hip-hop fel ‘breakdance’, ‘krumping’ a ‘tricking’. Er ei fod yn defnyddio’r technegau amrywiol hyn, dyw e ddim yn gwneud sioe ohonynt. Dyma pam y cafodd ei ddewis i gymryd rhan mewn cyfnod preswyl gyda Ballet Scapino Rotterdam, gyda’r nod o gyfoethogi’r darn dan sylw drwy gyflwyno dimensiwn newydd, rhwng estheteg a theimlad. Ar ben hynny, mae Jefta’n parhau i weithio’n llawrydd er mwyn cynnal ffresni ei waith ac er mwyn adnewyddu ei weledigaeth yn barhaol.

JEFTA-TANATE-HEAD-SHOT-01-WEB

Mitchell-Lee van Rooij

Aeth Mitchell-Lee van Rooij yn 15 oed i’r Conservatoire Brenhinol yn Den Haag ac wedi hynny i Ysgol y Celfyddydau, Amsterdam. Yn ystod cyfnod ei addysg, gweithiodd gyda Conny Janssen Danst ac, ar ôl graddio yn Amsterdam, ymunodd â Ballet Scapino Rotterdam yn 2005. Yno, gweithiodd gyda choreograffwyr megis Ed Wubbe, Marco Goecke a Georg Reischl. Yn 2006, fe’i henwyd yng nghylchgrawn ‘Dance Europe’ yn y categori ‘Dawnswyr Newydd Addawol’ a hynny am ei rôl fel prentis yn ‘I’m Here’ gan Conny Janssen Danst. Yn 2010, fe’i enwebwyd am wobr y Perfformiad Dawns Mwyaf Trawiadol yng ngwobrau’r Elyrch Arian yn yr Iseldiroedd, am ei rôl yn ‘Holland’ gan Ed Wubbe.

new dancer netherlands