EU ‘storiâu llwyddiant’

EU ‘storiâu llwyddiant’

Sefydliadau celfyddydau Cymru yn derbyn cydnabyddiaeth ddymunol iawn oddi wrth Gomisiwn Ewrop

Screen Shot 2017-02-27 at 16.39.14Mae dau brosiect celf sydd wedi eu hariannu gan yr UE a arweiniwyd gan sefydliadau celfyddydau Caerdydd wedi ennill statws ‘stori lwyddiant’ gan y Comisiwn Ewropeaidd.

 

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn diffinio ‘storiâu llwyddiant’ fel “prosiectau gorffenedig sydd wedi creu enw i’w hunain gan eu heffaith, cyfraniad i greu polisi, canlyniadau arloesol/neu ddull creadigol a gall fod yn ffynhonnell o ysbrydoliaeth ar gyfer eraill.” O’r 33 prosiect wnaeth ennill statws ‘stori lwyddiant’ o ar draws yr UE (allan o bwll o 738 o brosiectau a ariannwyd rhwng 2007 and 2013), roedd tri yn cael eu harwain gan y DU, a dau o’r rhain yn ymwneud â’r Chapter.

Un o’r prosiectau yw un a arweinir gan Chapter / Coreo Cymru sef ‘Dance Roads Open Progress’, sydd wedi ei anelu at ddatblygu ac ehangu’r ddarpariaeth i’r sector ddawns gyfoes yn Ewrop drwy lwyfannau hyrwyddwr, preswylfeydd artist a rhaglenni mentora. Fe wnaeth y prosiect hefyd greu teclyn i fapio rhwydweithiau dawns yn Ewrop ac roedd yn cynnwys partneriaid o’r Iseldiroedd, yr Eidal, Ffrainc a Chanada. Meddai Carole Blade, Cynhyrchydd Creadigol Coreo Cymru a Chydlynydd Prosiect DROP:

“Mae’n acolâd mawr i DROP cael ei gydnabod fel ‘Stori Lwyddiant’ ymhlith maes mor fawr a nodedig i Chapter ac i bartneriaid rhwydwaith Dance Roads. Hyfryd oedd rheoli rhaglen ddawns aml-haenen gymhleth ac arwain y rhwydwaith, sydd ers hynny wedi ehangu i wyth o wledydd Ewropeaidd. Rydym ar hyn o bryd yn aros am benderfyniad ariannu oddi wrth Ewrop Creadigol ar gyfer ein prosiect nesaf ac mae’r wobr yma’n argoeli’n dda ar gyfer canlyniad llwyddiannus arall.” 

Yr ail brosiect ‘stori lwyddiant’ yw asiantaeth ffotograffiaeth genedlaethol Ffotogallery wedi ei arwain gan ‘European Prospects: Visual Explorations in an Undiscovered Continent’, wnaeth ddefnyddio ffotograffiaeth a chelfyddyd gyfoes i archwilio cwestiynau o hunaniaeth a phrofiad mewn Undeb Ewropeaidd fwy. Mae Ffotogallery yn gweithredu o’r Chapter a’r galeri ym Mhenarth, yn ogystal â threfnu Diffusion bob yn ail flwyddyn ar draws y ddinas, sef: Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd. Meddai David Drake, Cyfarwyddwr Ffotogallery:

“Fe wnaeth dros 500 o artistiaid o o amgylch Ewrop gymryd rhan yn arddangosfa European Prospects, gweithdai a digwyddiadau yng Nghymru, yr Almaen, Ffrainc a Lithwania, gan gyrraedd cynulleidfaoedd o oddeutu 70,000 a rhyw 30 o artistiaid o Gymru wedi cyflwyno eu gwaith dramor. Mae cryfder y bartneriaeth ryngwladol wedi ei datblygu cymaint hyd nes bod Ffotogallery yn parhau i weithio’n helaeth yn Ewrop wedi i gyfnod ariannu’r UE ddod i ben.”

O ganlyniad o’r dewis yma fel ‘storiâu llwyddiant’, bydd Comisiwn yr UE yn rhoi gwelededd ychwanegol a chydnabyddiaeth i’r ddau brosiect, er enghraifft ar eu gwefannau, a chyfryngau cymdeithasol, a phan maent yn paratoi dogfennaeth ar gyfer cynadleddau neu ddigwyddiadau eraill gyda nifer uchel yn mynychu. Dywedodd Prif Weithredwr Chapter Andy Eagle:

“Mae’n rhyfeddol bod nid un ond dau o’r 33 “storiau llwyddiant” swyddogol sydd wedi eu cydnabod gan yr UE wedi dechrau o fewn teulu Chapter. Un mai Chapter wedi ei rheoli’n uniongyrchol am y bum mlynedd ddiwethaf, Coreo Cymru a’r ail oddi wrth un o gwmnïau preswyl mwyaf gwerthfawr a medrus, Ffotogallery. Mae’r gydnabyddiaeth yma yn profi pa mor amhrisiadwy mae’r ddinas ddynol a gwaith teulu Chapter a pha mor agos yr ydym oll drwy adeiladau ymarferol. Dylai Caerdydd a Chymru fod yn falch o’r llwyddiannau arwyddocaol creadigol yma.”