Mae Dance Roads yn rhwydwaith Ewropeaidd, sy’n gweithio ar y cyd â sefydliad Tangente o Montreal, ac yn cefnogi coreograffwyr arloesol gan roi cyfle iddyn nhw ddod i sylw cynulleidfaoedd ehangach ar y llwyfan rhyngwladol. Y nod yw rhoi llwyfan i artistiaid dethol o bob gwlad partner a chreu a meithrin perthnasau gwaith cynhyrchiol gydag artistiaid a sefydliadau o wahanol wledydd.